Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) egy olyan rendelet, amelyet az egyének magánéletének és személyes adataik védelmére hoztak létre. Minden olyan vállalatra vagy szervezetre vonatkozik, amely uniós polgárok személyes adatait dolgozza fel, függetlenül attól, hogy hol találhatók. Ezért a GDPR-megfelelőség elveinek megértése és betartása elengedhetetlen a vállalkozások számára.

A GDPR megfelelés legfontosabb elvei közé tartozik az átláthatóság, az elszámoltathatóság, az adatminimalizálás, a célhoz kötöttség, a biztonság és a pontosság. A vállalatoknak átláthatónak kell lenniük azzal kapcsolatban, hogy hogyan gyűjtik és használják fel a személyes adatokat, és egyértelmű tájékoztatást adnak gyakorlataikról. Ezen kívül elszámoltathatónak kell lenniük tetteikért azáltal, hogy nyilvántartást vezetnek az összes adatfeldolgozási tevékenységről. Ezenkívül a vállalatoknak minimálisra kell csökkenteniük az általuk gyűjtött személyes adatok mennyiségét, és azokat csak meghatározott, előre meghatározott célból kell feldolgozniuk. Ezenkívül a vállalatoknak megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodniuk kell az összegyűjtött adatok biztonságáról és pontosságáról.