szabadságkezelő
Gdpr megfelelés2023-04-25T17:38:56+02:00

Gdpr megfelelés fontossága.

A GDPR megfelelőség és az adatvédelem megértése

A GDPR megfelelés bonyolult és időigényes folyamat lehet. Emiatt minden méretű szervezet nehezen követi a folyamatosan változó szabályozást. Innovatív GDPR megfelelőségi megoldásunk leegyszerűsíti a folyamatot, lehetővé téve, hogy gyorsan és egyszerűen megfeleljen a legújabb szabályozási változásoknak. Automatizált rendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy időt és pénzt takarítson meg, miközben biztosítja, hogy szervezete mindig naprakész és megfelelő legyen. Átfogó eszközkészletünkkel biztos lehet benne, hogy szervezete megfelel az előírásoknak

Hogyan végezzünk GDPR kockázatértékelést és kerüljük el a bírságokat

Aggódik a GDPR megfelelés miatt? Hadd oldjuk meg helyetted a fáradságot! Speciális szoftverünk segít gyorsan és egyszerűen teljesíteni a GDPR szerinti kötelezettségeit. Gondoskodunk arról, hogy minden adatot biztonságosan tároljunk, és minden folyamat átlátható és megfeleljen a jogszabályoknak. Ráadásul szakértői csapatunk mindig készen áll, hogy támogatást és tanácsot adjon, amikor csak szüksége van rá. Próbáljon ki minket még ma, és nézze meg, miért választott már olyan sok szervezet minket, hogy segítsünk nekik megfelelni a GDPR-előírásoknak!

Gdpr megfelelés

A GDPR bevezetésével a megfelelés komoly kihívássá vált a vállalkozások számára. Megoldásunk segít a vállalkozásoknak biztosítani, hogy megfeleljenek az összes GDPR-előírásnak, a kézi erőfeszítések nélkül. Könnyen használható felületet biztosítunk, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy gyorsan és pontosan azonosítsák és kezeljék a GDPR esetleges megsértését. Ügyfeleink már több ezer órát és több ezer forintot takarítottak meg a megfelelési költségeken termékünk használatával – próbálja ki még ma, és tapasztalja meg a kényelmet!

A GDPR-megfelelésnek köszönhetően a vállalkozások a szabályozások összetett labirintusával néznek szembe. Megoldásunk leegyszerűsíti a folyamatot bármilyen méretű vállalkozás számára, lehetővé téve számukra, hogy gyorsan és egyszerűen megértsék kötelezettségeiket, és megvédjék adataikat. Termékünk könnyen használható irányítópultot, részletes dokumentációt és átfogó útmutatást kínál annak biztosítására, hogy vállalkozása megfeleljen a GDPR-nak. Emellett a hét minden napján, munkaidoben ügyfélszolgálatot kínálunk, hogy megválaszoljuk az esetleges kérdéseket. Nálunk biztos lehet benne, hogy adatai biztonságban vannak, és megfelelnek a legújabb előírásoknak.

 • Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) elkészítése
 • ÁSZF-ek auditálása, felülvizsgálata ,folyamatos frissítése, ÁSZF generátor
 • Weboldalakkal, webáruházakkal kapcsolatos hirdetési szerződések, adatfeldolgozási szerzõdés
 • Adatvédelmi tájékoztató, nyilatkozat vagy szabályzat
 • Belső adatvédelmi szabályzat elkészítése
 • Adatkezelési tájékoztató
 • GDPR tanácsadás, GDPR audit, GDPR teljes megfeleltetése
 • Érdekmérlegelési teszt, adatvédelmi hatásvizsgálat készítése
 • Adatvédelmi tanácsadás, Adatvédelmi felelős, tisztviselő (DPO)
 • Kamerák jogszerû használata, kamerák adatkezelési tájékoztatójának készítése , vagyonvédelmi
 • Digitális jog , internetjog, szerzői jog, adatvédelmi jog.
Milyen adatokra vonatkoznak a GDPR-előírások?2023-03-23T09:05:45+01:00

Az Általános Adatvédelmi Szabályzat (GDPR) olyan szabályozások összessége, amelyek védik a személyes adatok magánéletét és biztonságát. Minden olyan vállalatra vagy szervezetre vonatkozik, amely személyes adatokat kezel, mérettől, helytől vagy céltól függetlenül. A GDPR minden adattípusra vonatkozik, beleértve a nevet, címet, e-mail címet, IP-címet, pénzügyi információkat és biometrikus adatokat. Olyan érzékeny információkra is kiterjed, mint a vallás és a politikai vélemények. A vállalatoknak meg kell tenniük a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy ezeket az adatokat biztonságosan kezeljék, és csak a rendeltetésszerűen használják fel. Biztosítaniuk kell továbbá ügyfeleik számára az adataikhoz való hozzáférés jogát, valamint azt, hogy kérésre töröljék azokat. Azáltal, hogy megértik, milyen típusú adatok tartoznak a GDPR-szabályozás hatálya alá, a vállalatok biztosíthatják, hogy megfelelnek a jogszabályoknak, és megvédik ügyfeleik magánéletét.

Melyek a GDPR-megfelelés legfontosabb elvei?2023-03-23T09:05:44+01:00

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) egy olyan rendelet, amelyet az egyének magánéletének és személyes adataik védelmére hoztak létre. Minden olyan vállalatra vagy szervezetre vonatkozik, amely uniós polgárok személyes adatait dolgozza fel, függetlenül attól, hogy hol találhatók. Ezért a GDPR-megfelelőség elveinek megértése és betartása elengedhetetlen a vállalkozások számára.

A GDPR megfelelés legfontosabb elvei közé tartozik az átláthatóság, az elszámoltathatóság, az adatminimalizálás, a célhoz kötöttség, a biztonság és a pontosság. A vállalatoknak átláthatónak kell lenniük azzal kapcsolatban, hogy hogyan gyűjtik és használják fel a személyes adatokat, és egyértelmű tájékoztatást adnak gyakorlataikról. Ezen kívül elszámoltathatónak kell lenniük tetteikért azáltal, hogy nyilvántartást vezetnek az összes adatfeldolgozási tevékenységről. Ezenkívül a vállalatoknak minimálisra kell csökkenteniük az általuk gyűjtött személyes adatok mennyiségét, és azokat csak meghatározott, előre meghatározott célból kell feldolgozniuk. Ezenkívül a vállalatoknak megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodniuk kell az összegyűjtött adatok biztonságáról és pontosságáról.

Hogyan érhetik el a vállalkozások a GDPR-megfelelőséget?2023-03-23T09:05:44+01:00

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) olyan szabályozások összessége, amelyek célja az uniós polgárok magánéletének és személyes adatainak védelme. A vállalkozásoknak be kell tartaniuk a GDPR-t ügyfeleik és alkalmazottaik személyes adatainak védelme érdekében. A GDPR-megfelelőség eléréséhez átfogó stratégiára van szükség, amely magában foglalja az irányelveket, eljárásokat, technikai intézkedéseket és képzést. A vállalkozásoknak gondoskodniuk kell arról, hogy megfelelő biztonsági intézkedésekkel védjék az ügyfelek adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, valamint az ügyféladatok GDPR-követelményeinek megfelelő kezelésére vonatkozó irányelveket és eljárásokat. Ezenkívül rendszeres képzésben kell részesíteni a személyzetet a GDPR-megfelelésről. Ezekkel a lépésekkel a vállalkozások biztosíthatják, hogy megfelelnek a GDPR-előírásoknak, és védik ügyfeleik és alkalmazottaik személyes adatait.

Milyen eszközökkel és módszerekkel lehet nyomon követni a GDPR-megfelelés felé tett előrehaladást?2023-03-23T09:05:43+01:00

A GDPR-megfelelés fontos kérdés a szervezetek számára, mivel további lépéseket követel meg ügyfeleik magánéletének védelme érdekében. Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) számos követelményt határoz meg, amelyeket a szervezeteknek be kell tartaniuk a személyes adatok védelme érdekében. A GDPR-nak való megfelelés biztosítása érdekében a szervezeteknek világosan meg kell érteniük a szabályozást, és olyan eszközöket és módszereket kell használniuk, amelyek segítenek nyomon követni a GDPR-megfelelés felé tett előrehaladást.

Az olyan eszközök, mint az adattérképezés és az adatvédelmi hatásvizsgálatok használhatók azon területek azonosítására, ahol fennáll a GDPR-nak való megfelelés megsértésének kockázata. Ezenkívül a szervezeteknek olyan automatizált eszközöket kell használniuk, mint például az auditnaplók és a hozzáférés-ellenőrző rendszerek, hogy figyelemmel kísérjék az ügyfelek adataiban végrehajtott változtatásokat. Végül a vállalatoknak olyan irányelveket és eljárásokat is ki kell alakítaniuk, amelyek biztosítják, hogy mindenkor megfeleljenek a GDPR-előírásoknak.

Vannak-e szankciók vagy pénzbírságok azon vállalkozások számára, amelyek nem felelnek meg a GDPR-előírásoknak?2023-03-23T09:05:42+01:00

A GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió által az állampolgárok személyes adatainak védelmére létrehozott szabályok és előírások összessége. Azok a vállalkozások, amelyek nem tartják be a GDPR-előírásokat, pénzbírsággal és szankciókkal sújthatók. Ezek a bírságok 10 millió eurótól vagy a vállalat globális forgalmának 2%-ától (amelyik magasabb) 20 millió euróig vagy a vállalat globális forgalmának 4%-áig terjedhetnek, attól függően, hogy melyik a magasabb.

A vállalkozásoknak biztosítaniuk kell, hogy megfelelnek a GDPR előírásainak, hogy elkerüljék az esetleges bírságokat vagy szankciókat. Ez azt jelenti, hogy tisztában kell lenniük azzal, hogy milyen adatokat gyűjtenek és dolgoznak fel, valamint hogyan tárolják és védik azokat. Gondoskodniuk kell arról is, hogy az ügyfelek hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy adataikat a GDPR-előírásoknak megfelelően használják fel.

Milyen lépéseket kell tenni a GDPR-előírásoknak való folyamatos megfelelés érdekében?2023-04-11T15:31:23+02:00

A GDPR-előírások bevezetésével a szervezeteknek bizonyos lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy azok továbbra is megfeleljenek. Ez magában foglalja az adatok biztonságos tárolásának és feldolgozásának biztosítását, egyértelmű hozzájárulási űrlapok biztosítását az adatgyűjtéshez és -feldolgozáshoz, valamint az adatvédelmi incidensek vagy egyéb problémák megfigyelésére és reagálására szolgáló rendszert. Ezenkívül a szervezeteknek tisztában kell lenniük ügyfeleik jogaival és azzal, hogy ezeket a jogokat hogyan védik a GDPR. Ezekkel a lépésekkel a szervezetek biztosíthatják, hogy továbbra is megfeleljenek a GDPR-előírásoknak, és védjék ügyfeleik személyes adatait.

Mit jelent a GDPR?2023-03-23T12:17:45+01:00

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) az Európai Unió által 2016-ban elfogadott rendeletek összessége az egyének személyes adatainak védelme érdekében. Célja, hogy az emberek nagyobb ellenőrzést biztosítsanak személyes adataik és a vállalatok általi felhasználási módok felett. Azt is megköveteli, hogy a vállalatok átláthatóak legyenek az adatok felhasználásával és tárolásával kapcsolatban, valamint biztosítsák az egyéneknek a saját adataikhoz való hozzáférés, helyesbítés vagy törlés jogát. A GDPR minden EU-n belül működő szervezetre vonatkozik, valamint az EU-n kívüli, az EU-ban árukat vagy szolgáltatásokat kínáló szervezetre.

Hogyan védi a GDPR az egyének adatait?2023-03-23T09:05:39+01:00

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) olyan törvények összessége, amelyek célja az egyének személyes adatainak védelme az Európai Unión belül. 2018 májusában vezették be, és azóta a világ számos országa elfogadta. A GDPR biztosítja, hogy az egyének teljes ellenőrzést gyakoroljanak személyes adataik felett, és a vállalatoknak megfelelő intézkedéseket kell tenniük azok védelmére. Azt is megköveteli a vállalatoktól, hogy egyértelmű tájékoztatást adjanak arról, hogyan használják fel az egyének adatait, valamint kifejezett hozzájárulást kell kérniük a személyes adatok gyűjtése vagy feldolgozása előtt. Ezenkívül a GDPR feljogosítja az egyéneket adataihoz való hozzáféréshez, azok törléséhez vagy helyesbítéséhez bármikor. Ezek az intézkedések annak biztosítására szolgálnak, hogy a vállalatok felelősségteljesen és átláthatóan használják fel az emberek adatait.

Hogyan hat a GDPR a vállalkozásokra és szervezetekre?2023-03-23T12:17:35+01:00

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) egy új szabályrendszer, amelynek célja az Európai Unió polgárai személyes adatainak védelme. Minden olyan vállalkozást és szervezetet érint, amely uniós polgároktól adatokat gyűjt, dolgoz fel vagy tárol. A GDPR megköveteli a szervezetektől, hogy szigorú előírásokat tartsanak be a személyes adatok kezelésére, tárolására és feldolgozására vonatkozóan. A vállalatoknak gondoskodniuk kell arról, hogy megfelelő intézkedésekkel védjék ügyfeleik magánéletét, beleértve a megfelelő biztonsági intézkedéseket és eljárásokat az adatvédelmi incidensek kezelésére. Ezen túlmenően a vállalatoknak átláthatónak kell lenniük az ügyfelek adatainak felhasználásával kapcsolatban, és kérésre hozzáférést kell biztosítaniuk az ügyfeleknek saját információikhoz. A szervezeteknek emellett be kell tartaniuk a GDPR azon követelményét, hogy személyes adataik gyűjtése vagy felhasználása előtt kifejezett hozzájárulást kell kérniük az ügyfelektől.

Ki a felelős a GDPR követelményeinek való megfelelésért?2023-03-23T12:17:22+01:00

A GDPR olyan törvények összessége, amelyek védik az egyének és a vállalkozások magánéletét az Európai Unióban. Fontos, hogy a cégek megfeleljenek a GDPR követelményeinek, hogy biztosítsák ügyfeleik adatainak védelmét.

A GDPR követelményeinek való megfelelés felelőssége a vállalatot és annak alkalmazottait egyaránt terheli. A vállalatoknak folyamatokat kell bevezetniük annak biztosítására, hogy megfeleljenek az előírásoknak, miközben az alkalmazottakat ki kell képezni a személyes adatok helyes kezeléséről. Ezenkívül a vállalatoknak meg kell győződniük arról, hogy a külső szállítók megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmaznak, és megfelelnek a GDPR-előírásoknak.

Milyen szankciókkal járhat a GDPR követelményeinek be nem tartása?2023-03-23T12:16:57+01:00

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rögzíti azokat a szabályokat és előírásokat, amelyeket a szervezeteknek be kell tartaniuk a személyes adatok kezelése során. A GDPR követelményeinek be nem tartása komoly szankciókat vonhat maga után a szervezettel szemben. Ezek a szankciók tartalmazhatnak pénzbírságot, bizonyos tevékenységek felfüggesztését vagy akár büntetőeljárást is. Ezen túlmenően a szervezeteknek lépéseket kell tenniük a meg nem felelési problémák orvoslására, valamint a szabályok be nem tartása miatt okozott károk megtérítésére. Ezért fontos, hogy a szervezetek megbizonyosodjanak arról, hogy megfelelnek a GDPR követelményeinek, hogy elkerüljék ezeket a lehetséges szankciókat.

A digitális aláírás típusai2023-04-16T11:16:04+02:00

Mi a különbség az elektronikus és a digitális aláírások között?

Általánosságban elmondható, hogy az elektronikus aláírás a dokumentumok aláírásának egyik kategóriája.

A Helpfordesk digitális aláírás egy jó megoldás erre.

Az elektronikus aláírási megoldások gyorsan beállíthatók és rendkívül egyszerűen használhatók az aláírók számára, az e-aláírás az üzleti szerződésektől a munkaajánlatokig, a számláktól a beszerzési megrendelésekig és az ügyfelekkel kötött adásvételi szerződésekig mindenben megtalálható.

A digitális aláírás az elektronikus aláírás egy speciális típusa, amely egy meghatározott technikai megvalósítást használ, hogy megfeleljen a szigorúan szabályozott iparágak igényeinek. A digitális aláírások használatát jogi szövegek szabályozzák, például a 2014-es európai eIDAS-rendelet és az Egyesült Királyság 2016-os elektronikus azonosítási és bizalmi szolgáltatásokról szóló elektronikus tranzakciókra vonatkozó szabályozása.

Ez a cikk részletesebben ismerteti a digitális aláírás különböző típusait: AES, QES. , és SES, és mikor használhatók.

Összetettnek tűnhetnek, de a digitális aláírások könnyebben érthetők, miután néhány kulcsfontosságú elemet elmagyaráztunk.

Javasoljuk, hogy olvassa el a Digitális aláírással kapcsolatos GYIK útmutatónkat, ha először hall róluk.

Cím

Go to Top